Zbrane,strelivo a militárie Starý Tekov

Expanzné akustické zbrane

 

Expanzné akustické zbrane sú opticky nerozoznateľné od originálnych "ostrých" zbraní, preto je pri ich manipulácii, preprave a nosení nutné postupovať opatrne, aby sa Vaše okolie necítilo v ohrození.

EXPANZNÁ ZBRAŇ  - (zákon o zbraniach a strelive č.190/2003) je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou. Takto upravená zbraň sa stáva podľa platných noriem a právnych predpisov zbraňou kategórie "D", ktoré sú voľne predajné od 18 rokov po preukázaní sa dokladom totožnosti. Ak sa jedná o občana SR, ten je povinný nadobudnutie tohto typu zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane - zároveň je povinnýý v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie. Držiteľ zbrane kategórue D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti, a ak ide o držiteľa zbrane kategorie D podľa odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Draň kategorie D nesmie viditeľne nosiť alebo prepravovať.

Ak ste občanom inej ako Slovenskej republiky, je potrebné, aby ste pri nákupe takejto zbrane prišli do sídla našej firmy osobne a preukázali sa potvrdením - vydaným Vašim policajným oddelením na nákup(dovoz) takejto zbrane  do Vašej krajiny. Následne musí ísť občan (cudzinec) aj u nás na príslušné policajné oddelenie - kde mu bude po preukázaní sa potvrdenia -  povolený a vystavený zbrojný sprievodný list na vývoz nakejto zbrane zo SR. Nákup takejto zbrane je potrebný registrovať vo svojej krajine.

K takto upravenej a v našej firme osobne zakúpenej expanznej zbrani dostáva kupujúci doklad - Protokol o novom kusovom overení zbrane, vydané prevádzkou špeciálneho skúšobníctva SR.

 

Upozornenie:  Expanzné-akustické zbrane nezasieleme cez e-shop - možný je len osobný odber v sídle našej firmy (zmena zákona o zbraniach a strelive

od 1.7.2015).

 

Expanzá - akustická zbraň, ktorú ste si zakúpili (alebo si chcete zakúpiť), bola v duchu platných noriem a predpisov SR zhotovená z palnej zbrane kategorie A, resp. B alebo C, to znamená, že bola zo zbrane podliehajúcej evidencii, za presne stanovených podmienok a po uskutočnení technických zásahov do jej konštrukcie upravená a stala sa zbraňou kategorie "D".

Upozorňujeme, že každý, to znamená aj neúspešný pokus zmeniť charakter zbrane, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojovania!

 

 

 

ZBRAŇ kategórie "D"

Zbraňou kategórie "D" je:

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5 J

b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J

c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d)

d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C

e) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N

f) historická zbraň

g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň

h) narkotizačná zbraň

i) znehodnotená zbraň

j) rez zbrane

l) neaktívne strelivo

l) iná zbraň neuvedená v kategoriách A až C

 

Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je

v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(podľa §7 a §14 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT

tassat.tekov@gmail.com

Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526

Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757majiteľ: 0903 707 201

IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845

Vyhľadávanie

https://www.retro-military.sk/

Ukážky v Tekove 2013

Novinky

01.11.2019 07:56

Poľovačky na bažanty

V duchu dlhoročných tradícií organizovania poľovačiek si Vás dovoľujeme pozvať na poplatkový odstrel bažanta poľovného, ktorý organizujeme v sezóne od 16.10. až 28.2. Poľovačky sa konajú v priestoroch uznanej bažantnice v obci v Starom Tekove. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom...
01.03.2016 12:18

Zážitkové pobyty www.retro-military.sk

Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33

JAZDA na PV3S

Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29

JAZDA na tanku T34/85

 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

© 2010 Tassat.sk

Vytvorené službouWebnode E-shop