Zbrane,strelivo a militárie Starý Tekov

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ste pri uzatváraní Vašej objednávky v našom e-shope povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na našej stránke. Údaje musia byť úplné a pravdivé.

Poskytnutie Vašich údajov je potrebné k vybaveniu a následne vyexpedovaniu Vašej objednávky.

Ak ste fyzická osoba, ste povinný uviesť nám svoje meno a priezvisko, adresu trvalého, prípadne aj prechodného bydliska vrátane PSČ, telefónneho kontaktu /pre urýchlenie našej vzájomnej komunikácie a pre doručenie Vami objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra/, ďalej ste povinný pri nákupe expanzno-akustických zbraní a znehodnotených zbraní nám preposlať "čitateľný" doklad totožnosti /platný občiansky preukaz alebo cestovný pas/. Z tohoto dokladu musí byť jasné, že sa jedná o osobu staršiu ako 18 rokov.

Ak ste právnická osoba, je potrebné nám oznámiť obchodné meno spoločnosti, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt.

Vami poskytnuté údaje sa spracovávajú prostredníctvom informačného autorizovaného systému a sú potrebné pre vybavenie Vašej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných údajov si vážime a pristupujeme k nim profesionálne, tzn. že sú dôverné a chránené proti zneužitiu /údaje sú uchovávané v našej databáze/.  Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám/okrem rozsahu potrebného pre doručenie Vašej zásielky/. Údaje, ktoré sme od Vás získali sú naozaj potrebné pre vybavenie Vašej objednávky /fakturácia, doručenie poštou alebo kuriérskou spoločnosťou/. Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme!

Vaše práva pri spracovávaní Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby  upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej do sídla našej spoločnosti /prostredníctvom e-milového kontaktu/ žiadať zmenu Vašich údajov, poprípade namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov.

 

Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT

tassat@tassat.sk

Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526

Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757,kancelária: 036/6311 017majiteľ: 0903 707 201

IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845

Vyhľadávanie

https://www.retro-military.sk/

Ukážky z Bojov v Tekove 2013

Novinky

01.03.2016 12:18

Zážitkové pobyty www.retro-military.sk

Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33

JAZDA na PV3S

Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29

JAZDA na tanku T34/85

 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

© 2010 Tassat.sk

Vytvorené službouWebnode E-shop