Zbrane,strelivo a militárie Starý Tekov

E-SHOP (úvodné informácie)

Okrem priameho nákupu v army-shope v sídle firmy TASSAT na ulici Prievozská 30 v Starom Tekove (TASSAT/Soľná jaskyňa/Army-shop), je možnosť nákupu aj cez e-shop, kde budete vždy v rámci našich možnosí informovaní o skladových druhoch, množstvách a dodacích lehotách dopytovaného tovaru, prípadne na základe konkrétneho dopytu budete spätne informovaní o možnosti dodania dopytovaného tovaru.

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je firma:

Jozef Hostinský - TASSAT, so sídlom ul. Prievozská 30, Starý Tekov 935 26, IČO: 11842229. Obchodné podmienky bližšie špecifikujú-upresňujú práva predávajúceho ako aj kupujúceho.

Kupujúci je s obchodnými podmienkami oboznámený, obe strany sa na základe záväznej objednávky vzájomne dohodli a budú sa riadiť zákonmi platnými v Slovenskej republike.

 

Priamy nákup - otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: od 7,00 hod. - 15,30 hod.

Sobota - otvorené len po vzájomnej dohode s kupujúcim

Nedeľa - zatvorené

V prípadne Vášho záujmu o nákup v našej predajni mimo pracovnej doby je možná telefonická dohoda (viď. kontakty)

V sídle firmy je platba možná iba hotovosťou.

Počas trvania Lockdownu prosíme zasielať objednávky na emailovú adresu alebo telefoniocky. Objednávky vybavujeme postupne. Ak si chcete prísť tovar prevziať osobne je potrebné sa telefonicky dohodnúť a tovar Vám vydáme cez výdajné miesto.

 

OBCHODNÉ  PODMIENKY (pre predaj prostredníctvom e-shopu)

E-Shop (záväzná objednávka)

Odoslaním Vašej  e-mailovej objednávky, ktorá sa považuje za záväznú vtedy, ak sú v objednávke vyplnené všetky predpísané náležitosti a po jej následnom potvrdení zo strany predávajúceho formou e-mailovej správy Vám tovar vyexpedujeme do 5.tich pracovných dní/v prípade, že je tovar skladom-posielame ihneď - poštovné-prepravné Vám bude  účtované podľa platných sadzieb (slovenská pošta, kuriérska spoločnosť DPD).

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená oboma zmluvnými stranami v momente "Potvrdenia objednávky".

Vyplnením registračného formulára a záväznej objednávky prostredníctvo internetového obchodu dáva  kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a archivovaním všetkých osobných údajov kupújuceho (viď. ochrana osobných údajov).

Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a  budú sa riadiť právnymi poriadkom Slovenskej republiky.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí v objednávke alebo v registračnom formulári.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v záväznej objednávke.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru objednaného prostredníctvom nášho internetovéh obchodu momentom zaplatenia tovaru (vrátane poštovného -prepravného).

V prípade predaja tovaru mimo územia Slovenskej republiky nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru momentom zaplatenia a následným odovzdaním tovaru prvej prepravnej spoločnosti (kupujúcim zvolenej).

Upozorňujeme Vás, že sa môže stať, že ceny, údaje o výrobku, parametre a počet kusov na sklade nemusia byť aktuálne,  preto je potrebné vždy si tento údaj preveriť na základe objednávky.

 

 

 

Dodanie tovaru

Vami objednaný tovar Vám bude zaslaný prepravnou spoločnosťou, akú si pri zadávaní Vašej objednávky sami zvolíte (DPD, Expres kuriér slovenskej pošty alebo priamo cez slovenskú poštu). Ak si objednáte tovar dodaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD mimo územia SR, je potrebné, aby ste nám za Vami objednaný tovar platbu uhradili vopred (vrátane poštovného-prepravného, ktoré Vám vypočítavame individuálne -viď. doprava mimo územia SR) na naše číslo účtu. O pripísaní platby na náš účet Vás budeme informovať a tovar Vám ihneď odošleme.

Cena poštovného-prepravného Vám bude účtovaná podľa hodnoty tovaru, hmotnosti, miesta dodania a spôsobu platby. Cenu poštovného-prepravného pri dodaní balíka si hradí v plnej výške kupujúci.

Dodanie tovaru na územie členských štátov EÚ sa uskutočňuje po vzájomnej dohode (o spôsobe dodania, cene tovaru a výške poštovného-prepravného kuriérskou spoločnosťou DPD, príp. slovenskou  poštou formou-dobierky alebo platby vopred na účet Vás budeme informovať).

Potvrdenie objednávky Vám bude zaslané  najneskôr v priebehu najbližšieho pracovného dňa, pri objednávkach zaslaných cez víkend a vo sviatok - Vám toto potvrdenie bude zaslané najbližší pracovný deň.

Doprava mimo úziemia SR

Suma za prepravu Vami objedneného tovaru mimo územia SR je individuálna a je prepočítananá podľa celkovej ceny objednaného tovaru, hmotnosti, objemu, veľkosti a Vami určeného miesta dodania. O cene poštovného-prepravného Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Po Vašom akceptovaní ceny poštovného-prepravného Vám tovar odošleme.

Tovar zasielaný do ČR - po objednaní tovaru Vám bude vystavená faktúru. Po pripísaní platby na naše číslo účtu Vám tovar zašleme cez prepravnú spoločnosť DPD.

 

Predaj tovaru s obmedzením

Podľa platných zákonov Slovenskej republike je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov.

Môže sa jednať aj o výnimku udeľenú MV podľa § 8 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len zákon ).

Ide o nasledujúce skupiny tovarov:

•       zbrane a strelivo kategórie A( § 4 zákona ),

•       zbrane kategórie B( § 5 zákona ), podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tretej, štvrtej a šiestej časti zákona,

•       zbrane kategórie C( § 6 zákona ), podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnostipodľa tretej, štvrtej a šiestej časti zákona,

•       zbrane kategórie C( § 7 zákona ), podliehajúce evidenčnej povinnosti podľa § 37 zákona,

•       prostriedky sebaobrany (obranné spreje, obušky, boxery, tonfy a iné produkty)

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona sa rozumie zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane.

K nákupu takéhoto  typu tovaru cez náš e-shop je nutné-zaslať na našu e-mailovú adresu: tassat.tekov@gmail.com

- (čitateľnou) fotokópiou dokladu totožnosti z obidvoch strán (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu).

Akusticko-expanzné zbrane: zakúpenú po dátume (1.7.2015) treba do 7 dni po kúpe prihlásiť na príslušnom ORPZ.

Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Na základe dohody s predávajúcim je možné takúto objednávku vybaviť bez sporných položiek. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v odstavci  Ochrana osobných údajov zákazníkov.

Dôležité   U P O Z O R N E N I  E - Ak sa jedná o upravenú zbraň na flobert, maketu zbrane alebo jej časti, kupujúci si musí byť vedomý, aký druh tovaru si kupuje a či je legálny v jeho krajine. Je naozaj nevyhnutné, aby dodržal a riadil sa  platnými zákonmi v jeho krajine!!!

 

Údaje potrebné k platbe prevodným príkazom:

číslo účtu: 0028632405/0900 SLSP a.s. Levice

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK1409000000000028632405

Variabilný symbol: číslo faktúry

Konštantný symbol: 008

Naša spoločnosť je plátcom DPH!

Prosíme platbu vopred prevodným príkazom neuhrádzať skôr, ako bude objednávka z našej strany potvrdená!

Storno objednávky - zákazníkom

Kupujúci má právo objednávku  stornovať do 24 hodín od objednania. Objednávku možno stornovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby ste uviedli pôvodné číslo objednávky, meno, Vašu  e-mailovú adresu a pre rýchlejšie vybavenie aj telefónny kontakt.  V prípade Vášho stronovania objednávky  nám to oznámte čo najskôr, pretože je možné, že tovar bude vyexpedovaný okamžite v deň objednania (k Vašej spokojnosti). V prípade zrušenia objednávky neúčtujme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak ste platbu za tovar uhradili prostredníctvom účtu, táto platba Vám  bude vrátená bankovým prevodom na Vami uvedený účet do 7 dní.

Storno objednávky - predajcom

Predávajúci má právo stornovať objednávku a  to z dôvodu vypredania zásob alebo momentálnej nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade uhradenej sumy za objednaný tovar alebo jej časti bude kupujúcemu táto platba vrátené do 7 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa nedohodneme na inom spôsobe platby.

Akciové výrobky - akcia sa vzťahuje len na tovar v akcii a to do vypredania skladových zásob.

 

Spôsob platby

V sídle firmy - hotovosťou (osobný odber a hotovostná platba-tzn. vystavená faktúra + doklad z registračnej pokladne).

E-shop - poštovou službou (platba vopred na účet, v cene bude pripočítané poštovné, ináč platba dobierkou = cena + platné poštovné).

           - prevodným príkazom - platba vopred (tovar vyskladnený po pripísaní platby na náš účet - dohoda pri objednávke - v cene je zahrnuté poštovné).

           - kuriérom - platba za dodaný tovar priamo kuriérovi (pri platbe vopred na účet firmy tovar od kuriera  len prevezmete bez platenia).

           - platba u kuriera spoločnosti DPD - len na území SR za dodaný tovar na dobierku-platba možná aj cez platobné karty ALE musíte si to uviesť v 

             objednávke do poznámky, že požadujete takúto službu

Ceny ponúkaných produktov na našej stránke sú uvedené včetne DPH 20%. Sme plátcom DPH. Predávajúci spolu s tovarom zasiela zákazníkovi faktúru a záručný list (pri tovaroch na ktorých sa záruka vzťahuje).

 

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená bez nášho zavinenia (zákazník si zásielku neprevzal-neúmyselne, bol nezastihnuteľný alebo si nevšimol odkaz od kuriéra prepravnej spoločnosti-o mieste vyzdvihnutia balíka), po opätovnom  doručovaní tovaru  bude poštovné navýšené o poštovné náklady súvisiace s druhým odoslaním tovaru, ktoré navýšime k cene dobierky. Toto sa uskutoční len na základe opätovného vyžiadania si tovaru od zákazníka. Ak zákazník na našu výzvu o novom termíne odoslania jeho objednávky nebude reagovať, v tom prípade objednávku stornujeme. Ak si však takýto zákazník objedná  ďalší tovar, vtedy bude možné uskutočniť predaj a následné zaslanie tovaru  len na základe platby vopred. Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude z našej strany zrušené.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

1. Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z..

2. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode.(Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu).

3. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

Kontaktovať predávajúceho (viď kontakt), ktorému musí oznámiť, že žiada oodstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a čísla svojho účtu, resp. adresu pre vrátenie peňazí.

 Ak kupujúci tovar dostal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho. Tovar zasielajte prosím späť:

- v pôvodnom nepoškodenom obale

- nepoužitý

- nepoškodený

- kompletný (vrátane príbalového letáku)

- spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka v platnom znení o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 10% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote do 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Formulár:   Odsúpenie od kupnej zmluvy uzavretej na diaľku(e-shop)

Vrátenie tovaru a reklamácia

Kupujúci má právo podľa aktualizovaného zákona o zásielkovom obchode  pri nespokojnosti s tovarom tento neporušený (v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený) vrátiť späť do 7-ich kalendárnych dní. Zákazníkom uhradená suma mu bude vrátená do 5 kalendárnych dní po prevzatí vráteného tovaru, prípadne na základe vzájomnej dohody mu bude tovar vymenený. Vrátenú sumu Vám pošleme poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska alebo Vám bude táto suma prípísaná na Váš účet (poprosím o zadanie-oznámenie Vášho čísla účt). Poštovné a iné poplatky nevraciame. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný alebo Vám vrátime popatok za tovar. Treba presne uviesť pri reklamácii.

 Náklady s vrátením reklamovaného tovaru si hradí zákazník v plnej výške sám. Tovar prosíme doručiť na našu adresu osobne alebo doporučene (poistený-za stratu zásielky pri preprave k nám nezodpovedáme).

Záručná doba - predávajúci sa zaväzuje uplatniť na tovar 2-ročnú záruku (t.j. na tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka).

Reklamácie vybavujeme na našej e-mailovej adrese  alebo na našej kontaktnej adrese. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou zo strany zákazníka, tzn., že z reklamovaného tovaru sú vyňaté chyby a poškodenia, ktoré vznikli pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnom použítí reklamovaného tovaru. Reklamácia začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru do sídla našej firmy. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný  preukázať sa dokladom, že tovar bol skutočne zakúpený v našej firme. Ak sa jedná o chybu, ktorú vieme ako predávajú odstrániť, tá Vám bude bezplatne odstránená (poprípade vymenená) v prípade vzájomnej dohody. O riešení reklamácie bude zákazník (kupujúci) informovaný najneskôr do 30-tich dní.

Ak zákazník nieje spokojný so spôsobom vybavovania reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva - má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu reklamácie. Ak predávajúci na žiadosť so strany zákazníka o nápravu zamietavo odpovie resp. v lehote do 30 dní neodpovie  má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa novelizovaného Zákona č.102/2014 a Zákona č. 391/2015. Svoj návrh môže podať spôsobom určeným v § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Na návrh môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webových stránkach príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom na Ministerstve hospodárstva SR. Spotrebiteľ má právo voľby sa rozhodnúť na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú Išpekciu je ars@soi.sk Spotrebiteľ môže podať svoju sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Formulár: Reklamácia tovaru.pdf (26,6 kB)

Záruka za tovar (upravené zbrane - expanzné zbrane a flobert)

Na upravené zbrane (akusticko expanzné a flobert)  sa vzťahuje záruka - 2 roky. Záruka začína plynúť dňom predaja. Podmienkou uznania záruky je predloženie záručného listu opečiatkovaného našou firmou  s dátumom predaja a ostatných vydaných dokladov ku kúpe uvedenej zbrane. Záruku nemožno uznať pri vadách vzniknutých neodborným zásahom, nedodržaním návodu na použitie alebo pri opotrebovaní spôsobeným nesprávnym (neodborným) používaním.

Dôležité!!!

Expanzno akustické zbrane, zbrane upravené na flobert predávané našou firmou sú upravené podľa platných zákonov SR.

Všetky expanzné zbrane a zbrane upravené na flobert zakúpené priamo v sídle našej firmy sú  dodávané s protokolmi o novom kusovom overení zbrane

Kúpa upravených zbraní pre občanov SR a je podmienená vekom nad 18 rokov, tzn. preukázať sa dokladom totožnosti (kópia dokladu z obidvoch strán na založenie k evidencii)! Z dokladu totožnosti musí byť jasne čitateľné číslo dokladu totožnosti, rodné číslo poprípade dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.  

Palné (ostré) zbrane - je možné zakúpiť len osobne s preukázaním sa platným zbrojným preukazom a s nákupným povolením vydaným príslušným policajným oddelením (podľa miesta trvalého bydliska).

Je nevyhnuté, aby mal zákazník vedomie o tom, že daný druh zbrane je legálny v jeho krajine! Ak je potrebné registrovať zakúpenú zbraň, odporúča sa to dodržať a riadiť sa platnými zákonmi príslušnej krajiny (predaj len v rámci EÚ)!

Pri kúpe akusticko-expanznej zbrani kupujúci dostáva aj potvrdenie(protokol) o tlakovej skúške a doklad Ohlásenie prevodu zbrane kat.D.

Špecifické podmienky pri predaji zábavnej pyrotechniky:

Kupujúci svojou záväznou objednávkou prostredníctvo nášho e-shopu potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa Vyhlášky banského úradu č. 536 Zb. o pyrotechnických výrobkov v znení neskorších predpisov.

Podľa aktuálne platného zákona, ktorý upravuje predaj zábavnej pyrotechniky čiže zákon číslo 58/2014, je podľa paragrafu 52 ods. 4 dovolené pyrotechniku kategorii 1 až 3 predávať iba v predajniach umiestnených v stave čiže nie cez e-shop. Tiež podľa zákona číslo 58/2014, podľa paragrafu 40 ods.5 je cez zásielkový obchod dovolené predávať iba pyrotechniku kategorie 1. Cez e-sop si zákazník môže objednať len pyrotechniku kategorie 1.

Presná citácia zo zákona podľa paragrafu 40 ods. 5 zákona číslo 58/2014: Výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategorie 1 je zakázané nadobúdať a predávať formou zásielkového obchodu."

- Pyrotechnické predmety triedy I. a T0 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov

- Pyrotechnické predmety triedy II. a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov

- Pyrotechnické predmety kategórie I. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov

- Pyrotechnické predmety kategórie II. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov

- Pyrotechnické predmety kategórie III. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov

Pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzavretých miestnostiach, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl,

v blízkostí nemocníc a kostolov, liečební a pri športových podujatiach.

 

Záverečné ustanovenia

Za záväznú objednávku považujeme objednávku v správnej forme (všetky potrebné náležitosti, kontaktné údaje, e-mail, spôsob platby, presný druh a množstvo tovaru).

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok s našou firmou  v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného, balného a manipulačného poplatku). Objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

Práva a povinnosti zmluvných strán s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom výslovne neupravené sa správajú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemui.

 

Kupujúci zaslaním svojej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa  s obchodnými podmienkami riadne oboznámil/oboznámila  a súhlasí s nimi.

 

 

Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT

tassat.tekov@gmail.com

Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526

Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757majiteľ: 0903 707 201

IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845

Vyhľadávanie

https://www.retro-military.sk/

Ukážky v Tekove 2013

Novinky

01.11.2019 07:56

Poľovačky na bažanty

V duchu dlhoročných tradícií organizovania poľovačiek si Vás dovoľujeme pozvať na poplatkový odstrel bažanta poľovného, ktorý organizujeme v sezóne od 16.10. až 28.2. Poľovačky sa konajú v priestoroch uznanej bažantnice v obci v Starom Tekove. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom...
01.03.2016 12:18

Zážitkové pobyty www.retro-military.sk

Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33

JAZDA na PV3S

Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29

JAZDA na tanku T34/85

 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

© 2010 Tassat.sk

Vytvorené službouWebnode E-shop