Zbrane,strelivo a militárie Starý Tekov

Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamácie vybavujeme na našej e-mailovej adrese  alebo na našej kontaktnej adrese. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou zo strany zákazníka, tzn., že z reklamovaného tovaru sú vyňaté chyby a poškodenia, ktoré vznikli pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnom použítí reklamovaného tovaru. Reklamácia začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru do sídla našej firmy. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný  preukázať sa dokladom, že tovar bol skutočne zakúpený v našej firme. Ak sa jedná o chybu, ktorú vieme ako predávajúci odstrániť, tá Vám bude bezplatne odstránená /poprípade vymenená/ v prípade vzájomnej dohody. O riešení reklamácie bude zákazník /kupujúci/ informovaný najneskôr do 20-tich dní. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Náklady s vrátením reklamovaného tovaru si hradí zákazník v plnej výške sám. Tovar prosíme doručiť na našu adresu osobne alebo doporučene (poistený - za stratu zásielky pri preprave k nám nezodpovedáme).

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení,faktúry poprípade dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo súčastí tovaru
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
c) uplynutím záručnej doby tovaru
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
g) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci
j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záručná doba - predávajúci sa zaväzuje uplatniť na tovar 2-ročnú záruku /t.j. na tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka/.

Záruka za tovar /expanzné zbrane/

Na expanzné  zbrane zakúpené prostredníctvom nášho e-shopu sa vzťahuje záruka - 2 roky. Záruka začína plynúť dňom predaja. Podmienkou uznania záruky je predloženie záručného listu opečiatkovaného našou firmou  s dátumom predaja a ostatných vydaných dokladov ku kúpe uvedenej zbrane. Záruku nemožno uznať pri vadách vzniknutých neodborným zásahom, nedodržaním návodu na použitie alebo pri opotrebovaní spôsobeným nesprávnym /neodborným/ používaním.

 

V prípade, že chcete reklamovať tovar zakúpený cez náš e-shop , prosím vypíšte a odošlite nižšie uvedený reklamačný formulár .

Reklamačný formulár


Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT

tassat.tekov@gmail.com

Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526

Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757majiteľ: 0903 707 201

IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845

Vyhľadávanie

https://www.retro-military.sk/

Ukážky v Tekove 2013

Novinky

01.11.2019 07:56

Poľovačky na bažanty

V duchu dlhoročných tradícií organizovania poľovačiek si Vás dovoľujeme pozvať na poplatkový odstrel bažanta poľovného, ktorý organizujeme v sezóne od 16.10. až 28.2. Poľovačky sa konajú v priestoroch uznanej bažantnice v obci v Starom Tekove. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom...
01.03.2016 12:18

Zážitkové pobyty www.retro-military.sk

Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33

JAZDA na PV3S

Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29

JAZDA na tanku T34/85

 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

© 2010 Tassat.sk

Vytvorené službouWebnode E-shop